INDAS GROUP

Apatinska pivara: Ušteda električne energije implementacijom Danfoss VLT® FlexConcept-a®

Izazovi/problemi

 • potreba korisnika da smanji troškove proizvodnje i održavanja
 • povećanje potrebnog budžeta za održavanje iz godine u godinu
 • povećanje broja i vremena neplaniranih zastoja
 • sve teže i skuplje pronalaženje rezervnih delova i kvalitetne tehničke podrške
 • povećanje broja i vremena trajanja neplaniranih zastoja

Rešenje

 • Zamenu postojećih motor reduktora modernijim i efikasnijim rešenjem (Danfoss One Gear Drive)
 • Ugradnja novih frekventnih regulatora (Danfoss FC302) prilagođenih za rad sa novim motor reduktorima
 • Zamena postojećih energetskih kablova
 • Modifikacija PLC softvera
 • Parametrisanje frekventnih regulatora i puštanje linija u rad

Benefiti

 • Velike uštede električne energije (32%-38%)
 • Kratko vreme povrata investicije (3 godine)
 • Dug vek trajanja uređaja
 • Smanjenje troškova zaliha (samo 3 moguće varijante motor reduktora)
 • Konstrukcija otporna na pranje
 • VLT® OneGearDrive® može se očistiti brzo i jednostavno, tako da pivara štedi vreme i troškove vode i sredstava za pranje.
 • VLT® OneGearDrive® je idealan za industrije hrane i pića, jer je u skladu s visokim higijenskim standardima koji se zahtevaju.
 • VLT® OneGearDrive® se montira direktno na osovinu transportera, što je prednost u retrofit projektima.
 • Kod VLT® OneGearDrive® zamena ulja je potrebna samo jednom na svakih 35.000 sati rada samim time se smanjuju troškovi preventivnog održavanja.
 • VLT® OneGearDrive® i VLT® FlexConcept® omogućavaju maksimalnu fleksibilnost sa minimalnim brojem varijacija u prenosnim odnosima reduktora i snaga frekventnih regulatora i time smanjuju troškove zaliha i do 70%.
Tags: