INDAS GROUP

Pivare iz grupacije Molson Coors (Zagrebačka pivara, Borsodi pivara, Apatinska pivara): Performance Management System

Izazovi/problemi

 • Mogućnosti postojećeg sistema za praćenje su limitirane
 • Postojeći sistem nema mogućnost proširenja i potrebnu tehničku podršku
 • Smanjivanje vremena zastoja linija za punjenje
 • Potreba za detaljnom detekcijom tipova zastoja
 • Automatsko računanje efikasnosti linija
 • Potreba za upotrebljivim izveštajima
 • Prikupljanje svih relevantnih informacija sa linija za punjenje

Rešenje

 • Projektovanje Performance Management System-a
 • Instalacija potrebnih PB/PN modula za potrebe povezivanja sa kontrolerima mašina na linijama za punjenje
 • Instalacija centralnog PLC sistema za potrebe komunikacije sa mašinama
 • Instalacija SCADA/Reporting softvera
 • Izrada aplikativnog softvera za SCADA i PLC po Weihenstephan standardu (WS)
 • Izrada WEB based izveštaja koji su dostupni svima u korporaciji

Benefiti

 • Smanjivanje škarta i troškova energije
 • Precizno merenje performansi linija
 • Brza detekcija uzroka gubitaka na linijama
 • Bolja preglednost linija
 • Povećanje realne proizvodnje kroz smanjenje zastoja linija
 • Povezivanje sa poslovnim sistemom
 • Smanjivanje ljudskih grešaka sa donošenjem odluka na bazi realnih podataka
 • Povećanje OEE linija
 • Smanjivanje operativnih troškova